برای فروش - زمین
890.000 m2
1.000
Detay
برای فروش - گردشگری توریستی
Bölüm , 3.360 m2
28.800.000
Detay
برای فروش - تجاری
1 Bölüm , 60 m2
2.500.000
Detay