HİZMETLER

HİZMETLER

Aracılık Hizmetleri

 • Mal Sahibi Temsilciliği
 • Kiracı / Alıcı Temsilciliği
 • Kira Sözleşmesi Yenileme Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

 • Değerleme
 • Pazar araştırması
 • Fizibilite Analizi
 • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi
 • Tasarım Danışmanlığı
 • Yer Seçimi Analizi

Portföy Yönetimi

 • Bulut Tabanlı Portföy Takibi
 • Dijital Portföy Takibi
  • CRM Tabanlı Veri Arşivleme
  • Coğrafi Haritalandırma (CBS)
 • Değerleme Süreçleri Yönetimi
 • Pazarlama Hizmetleri
 • Satış ve Kontrat Yönetimi


Portföylerimiz